قاصدک!!!

قاصدك!هان از چه خبر آوردي؟
از كجا وز كه خبر آوردي؟
خوش خبر باشي اما
گرد در و بام من بيهوده مي گردي...
انتظار خبري نيست مرا
نه ز ياري نه دياري ..باري..
برو آنجا كه بود چشمي و گوشي با كس.
برو آنجا كه تو را منتظرند
قاصدك!
در دل من همه كورند و كرند...
دست بردار از اين در وطن خويش غريب...
قاصد تجربه هاي همه تلخ...
با دلم ميگويد كه دروغيتو دروغ.كه فريبي تو فريب
قاصدك!هان .ولي آخر ...اي واي
راستي ..آيا رفتي با باد؟
با تؤام ...آي كجا رفتي ؟؟آي ي ي..
راستي آيا جاييخبري هست هنوز؟
مانده خاكستر گرمي جايي؟
در اجاقي –طمع شعله نمي بندم-
خردك شرري هست هنوز...
قاصدك !
ابرهاي همه عالم شب و روز
در دلم مي گريند...

/ 2 نظر / 16 بازدید
خانم كوچولو

دوست خوبم موفق باشی وبه وبلاگ منم سر بزن و نظرتو بگو.

elnaz

ميشه زود به زود بنويسی؟